top of page
How to honor our father and mother?  Obeying them

Dár gclann an-speisialta: Is cinnte gur bronntanas ó Dhia sibh, bhí gach duine agaibh ina lúcháir iomlán orainn. Tá grá againn daoibh go léir, agus guímid gach lá go nochtfadh Dia é féin duit. Ní mór do gach duine againn lena n-áirítear gach duine agaibh a choinneáil go léir a fheictear.  2“Tabhair onóir do d’athair agus do do mháthair.” Is í seo an chéad aithne le gealltanas: 3Má thugann tú onóir do do athair agus do do mháthair, “Rachaidh rudaí go maith duit, agus beidh saol fada agat ar an talamh Eifisigh 6

 

 

 

 

 

 

 

 

Conas ár n-athair agus ár máthair a urramú?

Ag géilleadh dóibh

A Athair Exhortation: Faigh Eagna

8 A leanbh, éist nuair a cheartaíonn d’athair thú.

Ná faillí treoir do mháthar.

9 Déanfaidh an méid a fhoghlaimeoidh tú uathu tú a choróin le grásta agus beidh sé ina slabhra onóra timpeall do mhuiníl.

  1. Bí deas agus suairc leo Nuair a iarrann siad ort rud éigin a dhéanamh dóibh?

  2. Taispeáin meas dóibh agus tú ag caint leo.

  3. Caith am leo.

  4. Bí neamhleithleach.

 

Mar dúirt Dia: ‘Tabhair onóir do d’athair agus do mháthair’ agus ‘Duine ar bith a mhallaíonn a athair nó a mháthair, ní foláir é a chur chun báis.  Matha 15:4

To our very special grandchildren: You are certainly a gift from God, each of you has been a complete joy to us. We love you all, and we pray daily that God would reveal himself to you.
bottom of page