top of page
1 John 3:4 in Everyone who makes a practice sinning also practices lawlessness; sin is lawlessness.   All who indulge in a sinful life are dangerously lawless, for sin is a major disruption of God's order.
1 John 3:4 in Everyone who makes a practice sinning also practices lawlessness; sin is lawlessness.   All who indulge in a sinful life are dangerously lawless, for sin is a major disruption of God's order.

 fearg agus breithiúnas Dé? 

 

Cén fáth a bhfuil sé tábhachtach go n-aithneoimid é seo? 119 Aireachtaí

Bhuel, ar cheann amháin, múineann sé dúinn go bhfuil na roghanna a dhéanaimid sa saol seo tábhachtach. Tá iarmhairtí - iarmhairtí síoraí - dár ngníomhartha. Tá sé seo tábhachtach mar, gan iarmhairtí, is cuma cad a dhéanaimid. Gan é níl aon bhrí nó luach fíor ag “maith agus olc”. D’fhéadfadh roinnt agóid a dhéanamh agus a rá nach bhfuil an coincheap seo de Dhia ag tabhairt breithiúnais agus feirge ach sa Sean-Tiomna. Sa Tiomna Nua, ní bhaineann Dia ach le grásta agus le grá! Ní thagann an smaoineamh sin ach ó léamh roghnach ar na Scrioptúir. Léiríonn an Sean-Tiomna agus an Tiomna Nua araon grásta agus trócaire iontach Dé ar a mhuintir chomh maith lena bhreithiúnas agus a fhearg. Níl aon neamhréireacht ann. Ní duine daonna é Dia, gur chóir dó bréag a dhéanamh, ní duine daonna, go n-athródh sé a intinn. An labhraíonn sé agus ansin nach ngníomhaíonn sé? An dtugann sé gealltanas agus nach gcomhlíonann? Ní féidir an Scrioptúr a athrú. Is sárú ar dhlí Dé é an peaca.  _cc781905-5cde-3194-bb3b-3 i do chroí a chreideann tú Johnbad do ghníomhartha. 

 Mar sin, is léir go bhfuil fearg Dé mar chuid de cé hé Sé. Agus mar sin, i bhfíor-aithne Dé folaíonn sé eolas ar an ngné seo dá charachtar. Tá sé naofa agus cóir agus pionósaíonn sé olc agus aingil. Anois, d'fhéadfadh go mbeadh roinnt daoine míchompordach leis an réaltacht seo. Tar éis an tsaoil, nach bhfuil Dia ceaptha a bheith go maith agus grámhar? Bhuel, tá sé. Smaoinigh air ar feadh nóiméid. Mura bhfuil breithiúnas ann don pheaca, ciallaíonn sé go bhfuil Dia éagórach. Ciallaíonn sé go n-éiríonn le rapists unrepentant agus dúnmharfóirí ach amach leis na huafáis olc atá déanta acu. Cén chaoi a bhfuil sé sin go maith agus grámhar? Ina theannta sin, gan fearg agus breithiúnas Dé, níl aon phointe ann i ndáiríre do ghrásta agus trócaire Dé. 

Tá fearg Dé tuillte againn go léir, ach má tá aithrí déanta againn; tá muid maite. (Is é an cruthúnas gur ó Dhia a rugadh tú go ndiúltaíonn tú an peaca a chleachtadh) 1 Eoin 3) Ní bheadh i gceist le grásta agus trócaire go litriúil mura mbeadh breithiúnas ann. Bheadh slánaithe i gceist rud ar bith más rud é nach raibh aon rud a shábháil ó. Gach duine ar a bhfuil cúram na fírinne, na moráltachta, agus an chirt, ba chóir dó aontú gur gá fearg agus breithiúnas Dé. Agus ba chóir go mbeadh a fhios againn faoin ngné seo de cé hé Dia ionas go mbeadh a fhios againn i ndáiríre gurb é an Tiarna é. Ba cheart go spreagfadh eolas sinn chun an Soiscéal a roinnt ionas go mbeadh a fhios ag daoine go bhfuil dóchas ann don tslánaithe má dhéanann siad aithrí. Eaxodus 10:1-2 Má chreideann tú i nDia mar a n-ollamhaíonn tú, ní mór duit éisteacht agus a dhéanamh mar a deir sé anois. Cruthaíonn do chreideamh oibreacha agus muinín neamhchoinníollach. Má dhiúltaíonn tú a threoracha, a chuid orduithe a chomhlíonadh, deir Dia nach gcreideann tú ann. Má deir tú go bhfuil grá agat dom agus nach gcoimeádann tú m’aitheanta, is bréagadóir tú agus níl an fhírinne ionat, Eoin 14:15. 1 Eoin 2:4  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cd_Dia, duine ar bith a chreideann sa bheatha shíoraí. Aon duine nach ngéilleann don Mhac, ní bheidh taithí aige ar an saol síoraí ach fanfaidh sé faoi bhreithiúnas feargach Dé. Eoin 3:36

Deisceabail Fíor

“Ní hé gach duine a ghlaonn amach orm, ‘A Thiarna! A Thiarna!' rachaidh isteach i Ríocht na bhFlaitheas. Ní rachaidh isteach ach iad siúd a dhéanann toil m'Athar atá ar neamh. Ar lá an bhreithiúnais déarfaidh go leor liom, ‘A Thiarna! A Thiarna! Rinneamar fáidheoireacht i d'ainm agus chaitheamar amach deamhain i d'ainm agus rinneamar go leor míorúiltí i d'ainm. Ach freagróidh mé, ``Ní raibh aithne agam ort riamh. Imigh uaim, sibhse a bhriseann dlíthe Dé. `` Matha 7:24 (lch 4)

bottom of page