top of page

 

Labhraíonn Yeshua faoin Todhchaí.Gan éigniú rúnda! 

 

 (Níl éigniú rúnda ann; múintear do Chríostaithe go bhfuil sé chomh rúnda nach bhfuil sé le fáil sa Bhíobla. Níl an rapture seo ach amháin do Chríostaithe, fágfar na Giúdaigh taobh thiar chun dul tríd an tribulation .) 

   Matha 24:

Nuair a bhíonn tú ar an gcosán chuig an tslánaithe déantar tú a ghreamú isteach in Iosrael is Giúdach spioradálta thú. Ní hea, is Giúdach fíor é a bhfuil croí ceart aige le Dia. Agus ní hé an fíor-thimchiollghearradh acht géilleadh do litir an dlí; ina ionad sin, is athrú croí é a tháirgtear ag an Spiorad. Agus lorgaíonn duine a bhfuil croí athraithe aige moladh ó Dhia, ní ó dhaoine. Rómhánaigh 2:29 Cén comhartha a thabharfaidh le fios go dtiocfaidh tú ar ais agus deireadh an domhain?

 1. Tús na mbrón.

 2. Nuair a fheiceann tú 'ghréin an léirscriosta,'

 3. “Ansin teitheadh iadsan atá in Iúdá go dtí na sléibhte.

 4. Cháisc

 5. Súcót

 6. Níos mó eaxodus

 7. Ansin déanfaidh siad tú a sheachadadh go dtí tribulation agus tú a mharú, 

 8.  Mar sin beidh tribulation mór ann

 9.  Mar sin ardóidh Críostaithe bréige agus fáithe bréige agus léireoidh siad comharthaí agus iontais mhóra
  a mhealladh,

 10. Ach an té a mhaireann go dtí an deireadh, slánófar é.

 11. “Go díreach tar éis àmhghair na laethanta sin cuirfear an ghrian dorcha, agus ní thabharfaidh an ghealach a solas; tuitfidh na réalta ó neamh, agus croithfear cumhachtaí na bhflaitheas. 30 Ansin beidh comhartha Mhac an Duine le feiceáil ar neamh,

 12. Fearg Dé

  

 

Tuar Íosa go scriosfar an Teampall

24 Ansin d’imigh Íosa agus d’imigh sé as an teampall, agus tháinig a dheisceabail aníos chun foirgnimh an teampaill a thaispeáint dó. 2 Agus dúirt Íosa leo, “Nach bhfeiceann sibh na rudaí seo go léir? Go deimhin, a deirim ribh, ní fhágfar cloch amháin anso ar chloch eile, nach leagfar síos.”

Comharthaí an Ama agus Deireadh na hAoise

3 Agus é ina shuí ar Shliabh na nOllóga, tháinig na deisceabail chuige ina n-aonar ag rá: “Inis dúinn, cathain a bheidh na rudaí seo? Agus cad é comhartha do theacht, agus deireadh na haoise?”

4 Agus d’fhreagair Íosa agus dúirt sé leo: “Téigh an aire nach meallann aon duine sibh. 5 Oir tiocfaidh go leor i m’ainmse, á rá, ‘Is mise Críost,’ agus meallfaidh siad go leor. 6 Agus cloisfidh sibh faoi chogaí agus ráflaí faoi chogaí. Féach nach bhfuil tú buartha; le haghaidh [a]Ní foláir na nithe seo go léir a theacht chun críche, ach níl an deireadh ann fós. 7 Chun go n-ardóidh náisiún i gcoinne náisiún agus ríocht i gcoinne ríocht. Agus beidh gorta ann, [b]loit, agus creathanna talún in áiteanna éagsúla. 8 Is iad seo go léir tús an bhrón.

9 “Ansin déanfaidh siad thú a sheachadadh chuig aimhreas agus tú a mharú, agus beidh fuath ag na náisiúin go léir thú ar son m’ainmse. 10 Agus ansin beidh go leor a offended , betray a chéile , agus beidh fuath dá chéile . 11 Ansin ardóidh go leor fáithe bréige agus meallfaidh siad go leor. 12 Agus toisc go méadóidh aindlí, beidh grá ag mórán daoine fuar. 13 Ach an té a mhaireann go dtí an deireadh, slánófar é. 14 Agus déanfar soiscéal seo na ríochta a shearmonú ar fud an domhain go léir mar fhinné do na náisiúin uile, agus ansin tiocfaidh an deireadh.

An Tribulation Mór

15 “Mar sin, nuair a fheiceann tú gráin an léirscriosta, ar labhair Dainéil an fáidh, ina sheasamh san ionad naofa” (tuigfidh an té a léann), 16teitheadh ansin iad siúd atá in Iúdá chun na sléibhte.17 An té atá ar mhullach an tí, ná rachadh sé síos chun aon ní a thógáil amach as a theach. 18 Agus an té atá sa ghort, ná téigh ar ais chun a chuid éadaigh a fháil. 19 Ach mo thrua iad siúd atá ag iompar clainne agus iad siúd atá ag tabhairt altranais do leanaí sna laethanta sin! 20 Agus guí gan do eitilt a bheith sa gheimhreadh nó ar an Sabbath. 21 Oir mar sin beidh àmhghair mhór ann, a leithéid nach raibh ann ó thús an domhain go dtí an tráth seo, ná ní bheidh, ná ní bheidh riamh. 22 Agus mura mbeadh na laethanta sin giorraithe, ní bheadh aon fheoil a shábháil; ach don [c]ar mhaithe le toghadh, giorrófar na laethanta sin.

23 “Ansin má deir aon duine leat, ‘Féach, seo é an Críost!’ nó 'Tá!' ná creid é. 24 Oir ardóidh Críostaithe bréige agus fáithe bréige agus léireoidh siad comharthaí agus iontais mhóra chun na daoine tofa a mhealladh más féidir. 25 Féach, tá sé ráite agam libh roimh ré.

26 “Mar sin má deir siad leat, 'Féach, tá sé san fhásach!' ná téigh amach; nó 'Féach, tá sé sna seomraí istigh!' ná creid é. 27 Óir de réir mar a thagann an tintreach ón oirthear agus a lasann an taobh thiar, mar sin freisin a bheidh teacht Mhac an Duine. 28 Oir pé áit a bhfuil an conablach, ann sin cruinneofar na hiolair le chéile.

Teacht Mhac an Duine

29“Go díreach tar éis àmhghair na laethanta sin cuirfear an ghrian dorcha, agus ní thabharfaidh an ghealach a solas; tuitfidh na réalta ó neamh, agus croithfear cumhachtaí na bhflaitheas. 30Ansin beidh comhartha Mhac an Duine le feiceáil ar neamh,agus ansin déanfaidh treibheacha uile an domhain caoineadh, agus feicfidh siad Mac an Duine ag teacht ar scamaill na bhflaitheas le cumhacht agus le glóir mhór. 31 Agus seolfaidh sé a chuid aingeal le fuaim mhór trumpa , agus baileoidh siad a chuid aingeal le chéile .d]toghadh ó na ceithre gaotha, ó cheann ceann na bhflaitheas go dtí an taobh eile.

Parabal an Chrann Fige

32 “Foghlaim anois an parabal seo ón gcrann fige: Nuair a bheidh a chraobh maolaithe cheana féin agus a duilleoga amach, tá a fhios agat go bhfuil an samhradh gar. 33 Mar sin sibhse freisin, nuair a fheiceann sibh na nithe seo go léir, bíodh a fhiose]tá sé in aice - ag na doirse! 34 Go deimhin, a deirim ribh, nach n-imtheochaidh an ghlúin seo go dtí go dtarlóidh na nithe sin go léir. 35 Rachaidh neamh agus talamh chun báis, ach ní rachaidh mo bhriathra ar lár.

Ní Fhios ag Aon Duine an Lá nó an Uair

36 “Ach níl a fhios ag aon duine faoin lá ná faoin uair sin, ná ag aingealf] neamh, ach M'Athair amháin. 37 Ach mar a bhí laethanta Noe, mar sin freisin a bheidh teacht Mhac an Duine. 38 Oir mar a bhí sna laethanta roimh an tuile ag ithe agus ag ól, ag pósadh agus ag tabhairt i bpósadh, go dtí an lá a chuaigh Noe isteach san áirc, 39 agus nach raibh a fhios acu go dtí go dtáinig an tuile agus gur thóg sí ar shiúl iad go léir, mar sin freisin beidh an. teacht Mhic an Duine be. 40 Ansin beidh beirt fhear sa pháirc: tógfar duine acu agus fágfar an duine eile. 41 Beidh beirt bhan ag meilt ag an muileann: tógfar duine acu agus fágfar an bhean eile. 42 Bígí ag faire, dá bhrí sin, óir níl a fhios agaibh cad [g]uair an chloig atá do Thiarna ag teacht. 43 Ach bíodh a fhios seo agat, dá mbeadh a fhios ag máistir an tí cad [h]uair a thiocfadh an gadaí, bheadh sé ag faire agus ní ligfeadh sé a theach a bhriseadh isteach. 44 Bígí ullamh dá bhrí sin freisin, óir tá Mac an Duine ag teacht ar uair nach mbíonn súil agat.

An seirbhíseach dílis agus an droch-sheirbhíseach

45 “Cé mar sin seirbhíseach dílis ciallmhar, a rinne a mháistir i gceannas ar a theaghlach, chun bia a thabhairt dóibh [i]i séasúr cuí? 46 Is beannaithe an seirbhíseach sin a gheobhaidh a mháistir nuair a thiocfaidh sé á dhéanamh sin. 47 Go deimhin, a deirim ribh, go ndéanfaidh sé é i gceannas ar a chuid earraí go léir. 48 Ach má deir an drochsheirbhíseach sin ina chroí, ‘Tá mo mháistir ag déanamh moille [[]j]a theacht,’ 49 agus tosaíonn ar a chomhsheirbhíseach a bhualadh, agus ar ithe agus ól leis na meisceoirí, 50 tiocfaidh máistir an seirbhíseach sin lá nach mbeidh sé á lorg agus uair nach eol dó. de, 51 agus gearrfaidh sé ina dhá leath é agus ceapfaidh sé a chuid dó leis na hypocrites. Beidh gol agus gnashing fiacla.

The Man of Lawlessness

2 Concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered to him, we ask you, brothers and sisters, 2 not to become easily unsettled or alarmed by the teaching allegedly from us—whether by a prophecy or by word of mouth or by letter—asserting that the day of the Lord has already come. 3 Don’t let anyone deceive you in any way, for that day will not come until the rebellion occurs and the man of lawlessness is revealed,  the man doomed to destruction. 4 He will oppose and will exalt himself over everything that is called God or is worshiped, so that he sets himself up in God’s temple, proclaiming himself to be God.

The Coming of the Lord

13 But we do not want you to be uninformed, brothers, about those who are asleep, that you may not grieve as others do who have no hope. 14 For since we believe that Jesus died and rose again, even so, through Jesus, God will bring with him those who have fallen asleep. 15 For this we declare to you by a word from the Lord,d that we who are alive, who are left until the coming of the Lord, will not precede those who have fallen asleep. 16 For the Lord himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. 17Then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so

in a moment, in the twinkling of an eye,
at the last trumpet; for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we will be changed.1 Corinthians 15:52

Matthew 24:1–51

Jesus Foretells Destruction of the Temple

24 Jesus left the temple and was going away when his disciples came to point out to him the buildings of the temple. 2 But he answered them, “You see all these, do you not? Truly, I say to you, there will not be left here one stone upon another that will not be thrown down.”

Signs of the End of the Age

3 As he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, “Tell us, when will these things be, and what will be the sign of your coming and of the end of the age?” 4 And Jesus answered them, a“See that no one leads you astray. 5 For many will come in my name, saying, ‘I am the Christ,’ and they will lead many astray. 6 And you will hear of wars and rumors of wars. See that you dare not be alarmed, for this must take place, but the end is not yet. 7 For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines and earthquakes in various places. 8 All these are but the beginning of the birth pains.

9 “Then they will deliver you up to tribulation and put you to death, and you will be hated by all nations for my name’s sake. 10 And then many will fall away1 and betray one another and hate one another. 11 And many false prophets will arise and lead many astray. 12 And because lawlessness will be increased, the love of many will grow cold. 13 But the one who endures to the end will be saved. 14 And this gospel of the kingdom

 

 

 

15 “So when you see the abomination of desolation spoken of by the prophet Daniel, standing in the holy place (let the reader understand), 16 then let those who are in Judea flee to the mountains. 17 Let the one who is on the housetop not go down to take what is in his house, 18 and let the one who is in the field not turn back to take his cloak. 19 And balas for women who are pregnant and for those who are nursing infants in those days! 20 Pray that your flight may not be in winter or on a Sabbath. 21 For then there will be great tribulation, such as has not been from the beginning of the world until now, no, and never will be. 22 And if those days had not been cut short, no human being would be saved. But for the sake of the elect, those days will be cut short. 23 then if anyone says to you, ‘Look, here is the Christ!’ or ‘There he is!’ do not believe it. 24 For false Christs and false prophets will arise and perform great signs and wonders, so as to lead astray, if possible, even the elect. 25 See, I have told you beforehand. 26 So, if they say to you, ‘Look, he is in the wilderness,’ do not go out. If they say, ‘Look, he is in the inner rooms,’ do not believe it. 27 For as the lightning comes from the east and shines as far as the west, so will be the coming of the Son of Man. 28 Wherever the corpse is, there the vultures will gather.
 

The Coming of the Son of Man

29 “Immediately after the tribulation of those days the sun will be darkened, and the moon will not give its light, and the stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken. 30 Then will appear in heaven the sign of the Son of Man, and then tall the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. 31 And we will send out his angels with a loud trumpet call, and they will gather his elect from the four winds, from one end of heaven to the other.
 

The Lesson of the Fig Tree

32 “From the fig tree learn its lesson: as soon as its branch becomes tender and puts out its leaves, you know that summer is near. 33 So also, when you see all these things, you know that he is near, cat the very gates. 34 Truly, I say to you, this generation will not pass away until all these things take place. 35 Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away.
 

No One Knows That Day and Hour

36 “But concerning that day and hour no one knows, not even the angels of heaven, nor the Son,2 but the Father only. 37 For as were the days of Noah, so will be the coming of the Son of Man. 38 For as in those days before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day when Noah entered the ark, 39 and they were unaware until the flood came and swept them all away, so will be the coming of the Son of Man. 40 Then two men will be in the field; one will be taken and one left. 41 two women will be grinding at the mill; one will be taken and one left. 42 Therefore, stay awake, for you do not know on what day your Lord is coming. 43 but know this, that if the master of the house had known in what part of the night the thief was coming, he would have stayed awake and would not have let his house be broken into. 44 Therefore you also must be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect.

45 “Who then is the faithful and wise servant,3 whom his master has set over his household, to give them their food at the proper time? 46 blessed is that servant whom his master will find so doing when he comes. 47 Truly, I say to you, he will set him over all his possessions. 48 But if that wicked servant says to himself, ‘My master zis delayed,’ 49 and begins to beat his fellow servants4 and eats and drinks with drunkards, 50 the master of that servant will come on a day when he does not expect him and at an hour he does not know 51 and will cut him in pieces and put him with the hypocrites. In that place cthere will be weeping and gnashing of teeth.

The Man of Lawlessness

2 Concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered to him, we ask you, brothers and sisters, 2 not to become easily unsettled or alarmed by the teaching allegedly from us—whether by a prophecy or by word of mouth or by letter—asserting that the day of the Lord has already come. 3 Don’t let anyone deceive you in any way, for that day will not come until the rebellion occurs and the man of lawlessness is revealed,  the man doomed to destruction. 4 He will oppose and will exalt himself over everything that is called God or is worshiped, so that he sets himself up in God’s temple, proclaiming himself to be God.

“Immediately after the tribulation of those days the sun will be darkened, and the moon will not give its light; the stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken. 30 Then the sign of the Son of Man will appear in heaven, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. 31 And He will send His angels with a great sound of a trumpet, and they will gather together His [d]elect from the four winds, from one end of heaven to the other.
bottom of page